ห้องอาบน้ำ

ท่านจะเพลิดเพลินกับการอาบน้ำที่รู้สึกแตกต่างออกไป
ท่ามกลางภูมิทัศน์อันงดงามโอบล้อมด้วยบรรดาภูเขา
น้ำพุร้อนที่ให้ความรู้สึกบริสุทธ์สดใหม่โดยไหลมาจากต้นน้ำ 4สายปริมาณ1500ลิตรต่อนาที
เป็นน้ำพุร้อนที่นุ่มนวลให้ความเป็นธรรมชาติ
ขอให้ท่านเพลิดเพลินกับออนเซ็นคุณภาพอย่างเต็มที่ตามแต่ช่วงเวลาที่คุณปราถนาเท่านั้น
ทางลูกค้าที่พักวะรคุเท สามารถใช้บริการห้องอาบน้ำได้ทั้งหมดของอาคารเรือนหลักโอคะดะเรียวคัง

บ่อน้ำร้อนขนาดใหญ่กลางแจ้ง

เป็นบ่อน้ำพุร้อนกลางแจ้งที่สร้างความเพลิดเพลินอย่างอิสระ
ท่านสามารถทอดสายตาชมธรรมชาติอันงดงามตระการตา   ขอให้ท่านสนุกกับออนเซ็นธรรมชาติ 100%เพลิดเพลินกับเสียงลมธรรมชาติ เสียงการไหวอิงของแมกไม้ และเสียงนกร้องอันไพเราะ
・ในช่วงต้นฤดูร้อน"ชินเรียะคุโระแท็ง"สามารถทอดสายตามองสีเขียวชอุ่มของแมกไม้ที่สัมผัส
 แสงแดดพอเหมาะ
・ช่วงฤดูใบไม้ร่วง  "โคโนโระแท็ง"สามารถทอดสายตามองทุ่งราบที่ประดับประดาด้วยสีสัน
 สวยงามของธรรมชาติทั่วภู
・ฤดูหนาว "ยูกิมิโระแท็ง"สามารถทอดสายตามองภูมิทัศน์ที่ปกคลุมด้วยหิมะสีขาวโพลนทั่วพื้นที่  
 ขอเชิญท่านสัมผัสกับเสห่น์ของทั้ง 4ฤดูกาลของสวนกลางแจ้งโอคุฮิดะ

บ่อน้ำร้อนขนาดใหญ่ ยะวาระกิโนะยุ

เป็นห้องอาบน้ำขนาดใหญ่ที่สร้างสรรโดยใช้โควยะมะกิ และ มิคะเกะอิชิ มีทั้งอ่างจากุชชี่
อ่างน้ำวัน อ่างปรับระดับการไหลของน้ำเพื่อนวดผ่อนคลาย
เป็นห้องอาบน้ำที่ทำให้เท้าเปล่าของท่านรู้สึกดีจากการสัมผัสไม
ทางเรามีลิฟท์บริการถึงห้องอาบน้ำขนาดใหญ่ที่ลมถ่ายเทนั้นไว้บริการอำนวยความสำหรับผู้สูงอา
ยุ ผู้พิการ สามารถใช้บริการได้อย่างไร้กังวล

ห้องอาบน้ำส่วนตัวระบบจอง

ห้องอาบน้ำส่วนตัวระบบจองสร้างความเพลิดเพลินกับออนเซ็นที่ไหลรินด้วยความเป็นส่วนตัว
ได้รับความนิยมอย่างมาก ซึ่งห้องอาบน้ำส่วนตัวระบบจองมีเส่น์2จุดที่แตกต่างกัน คือ
มีห้องพักผ่อนแบบเฉพาะ และมีห้องซาวน่า
ท่านสามารถใช้เวลาอย่างผ่อนคลายสบายๆกับห้องอาบน้ำส่วนตัวระบบจองคะ

"ฟุโดวโนยุ" - เป็นบ่อน้ำพุร้อนภายในแบบพื้นเสื่อทาทามิและบ่อน้ำพุร้อนกลางแจ้ง
       ที่รื้อหินขนาดใหญ่ออกไป
"ยะคุชิโนยุ" - เป็นบ่อน้ำพุร้อนภายในกึ่งเปิดโล่ง และบ่อน้ำพุร้อนกลางแจ้งกึ่งเปิดโล่ง
      ขนาดใหญ่ที่เป็นแอ่งกระทะ

ราคาที่ใช้ห้องอาบน้ำส่วนตัวระบบจอง

1 จุด 1ครั้ง 50นาที /2000 เยน (ไม่รวมภาษี)
PAGE TOP