ราคาห้องพัก

อาคารหลัก ห้องมาตรฐาน 1คืน (รวมอาหารเย็น และอาหารเช้า)
  ประเภทห้อง 1ห้อง 2 คน
วันธรรมดา ห้องธรรมดา (8 ทาทาม) 15,500-
ก่อนวันหยุ 16,500-
วันธรรมดา ห้องธรรมดา (10 ทาทาม) 16,500-
ก่อนวันหยุ 17,500-
วะระคุเท ห้องมาตรฐาน 1คืน (รวมอาหารเย็น และอาหารเช้)
  ประเภทห้อง 1ห้อง 2 คน 1ห้อง 3 คน 1ห้อง 4 คน
วันธรรมดา ห้องมีบ่อน้ำพุร้อนในตัว 30,500- 28,500- 26,500-
ก่อนวันหยุ 32,500- 30,500- 28,500-

※ชำระแยกกับค่าภาษีใช้ออนเซ็น ผู้ใหญ่ 1 คน 150เยน

※อื่นๆ มีแผนหลากหลายตามฤดูกาล และช่วงเวลา ค่าใช้จ่ายแตกต่างกันขึ้นอยู่กับแต่ละแผน

ค่าใช้จ่ายยกเลิก
ล่วงหน้า 3วัน -1วัน 20%ของค่าห้องพัก
วันที่เข้าพัก 100%ของค่าห้องพัก
ยกเลิกโดยไม่แจ้ง 100%ของค่าห้องพัก

ติดต่อ

ที่อยู่ เลขที่ 505 ฮิระยุ โอคุฮิดะองเซ็น เมืองทะคะยะมา จังหวัดกิฟุ รหัสไปรษณีย์ 506-1433
 
โทรศัพท์ phone 0578-89-2336 0578-89-2336   แฟกซ์ phone 0578-89-2241 0578-89-2241
 
เดินทางโดยตรงจาก โตเกียว โอซากา นาโกยะ
สถานีโตเกียว "โทไกโด ชินคันเซ็น" > สถานนีนาโกยะ "ทากายะมะออนเซ็น Wide View ฮิดะ"
> จากสถานีฮะระยุทากายะมะนั่ง "รถบัสโนฮิ" ลงสถานีรสบัสฮิระยุ
※โอคะดะเรียวคัง :ใช้เวลาเดิน 5นาทีจากสถานีรสบัสฮิระยุ
   

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์มือถือ +81-578-89-2336
 
อีเมลล์ okada@neo.okuhida-dsl.com
 
อีเมลล์ สามารถใช้ทั้งภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ
ส่วนการติดต่อสอบถามกรุณาใช้ภาษาญี่ปุ่น
PAGE TOP